FaceBookTwitterGoogle+

Msze święte

Kościół Parafialny
Niedziele i święta
6.30,  8.00,   9.30
11.00, 12.30, 16.00
Dni powszednie
6:00, 6:30, 18:00


Kaplica w Jamnicy

Niedziela - 8:00
Środa - 17.00
I piątek - 6.45


Kaplice w Domach
Pomocy Społecznej

Niedziela - 12:15

Pozostałe  Msze św.
Kancelaria Parafialna

Konto parafialne

84 8805 0009 0043 4437 2000 0010
Łącki Bank Spółdzielczy

Liturgia na dzisiaj

img2

2023-05-13 sobota

Pierwsze nabożeństwo fatimskie

fatimsOd maja do października trwają w naszej parafii nabożeństwa fatimskie, w czasie których gromadzimy się licznie wokół Pięknej Pani, która przybyła na ziemię, by wezwać ludzi do modlitwy, pokuty i umartwienia. Rozważając jej fatimskie przesłanie bierzemy do ręki różaniec i zawierzamy jej nasze rodziny, bliskich, Kościół i świat cały, szczególnie prosząc o łaskę pokoju.  W majowym nabożeństwie wzięły udział dzieci przeżywające swój Biały Tydzień, a także Róże Różańcowe i ich zelatorki w pięknych, regionalnych strojach. Cieszymy się, że nabożeństwo to gromadzi tak wielu wiernych i zapraszamy do udziału w kolejnych procesjach przez następne pół roku.

Zdjęcia w naszej galerii (kliknij tutaj).


 

2023-05-07 niedziela

Pierwsza Komunia Święta

pierwszakomunia2023W niedzielę przezywaliśmy w naszej parafii uroczystość I Komunii Świętej dzieci z klas trzecich. 41 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Nowym Sączu i 15 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jamnicy po raz pierwszy przyjęło Eucharystyczny Pokarm. Dzieci przygotowywały się do tej uroczystej chwili zarówno poprzez katechezę w szkole, jak i przez całoroczny cykl spotkań formacyjnych, w czasie których stopniowo poznawały Misterium Eucharystii i Sakramentu Pokuty.

Komunii św udzielił dzieciom Ks. Proboszcz, piękne dekoracje były dziełem siostry Racheli, której pomagała siostra Monika. Nasza parafialna Schola pod dyrekcją siostry Racheli we współpracy z Panem Organistą zapewniła uroczystości komunijnej wspaniałą oprawę muzyczną. Dzieciom towarzyszyli również swoją obecnością i modlitwą Pedagodzy, Panie Wychowawczynie klas trzecich oraz Dyrekcje naszych szkół. Wielkie wyrazy wdzięczności kierujemy również pod adresem rodziców dzieci pierwszokomunijnych, którzy z wielkim zaangażowaniem starali się, by ten wyjątkowy dzień był jak najlepiej przygotowany i przeżyty przez dzieci. Dzieciom i ich rodzinom życzymy, by Pan Jezus Eucharystyczny nieustannie miał je w swojej opiece, zawsze błogosławił i prowadził przez życie.

Zdjęcia w naszej galerii (kliknij tutaj).


 

2023-04-30 niedziela

Wizytacja kanoniczna

wizytacjaW dniach 29 i 30 kwietnia Ks. Biskup Stanisław Salaterski dokonał wizytacji kanonicznej naszej parafii. Ks. Biskup miał okazję poznania naszej wspólnoty parafialnej i spotkania się z różnymi jej przedstawicielami. Poruszone zostały zarówno kwestie, które dają powody do zadowolenia, oraz problemy i wyzwania, których również nie brakuje. Ks. Biskup odwiedził dwa Domy Pomocy Społecznej na ulicy Nawojowskiej. Rozmawiał z dyrekcjami, personelem i mieszkańcami oraz modlił się w kaplicach obu DPSów. W kaplicy w Jamnicy odbyło się spotkanie ze wspólnotą tamtejszych mieszkańców oraz z osobami troszczącymi się o właściwe funkcjonowanie tego miejsca kultu. Biskup Stanisław odwiedził również chorych parafian przynosząc im dar swej modlitwy i pasterskiej troski. Znalazł również czas na wizytę w domu Sióstr Służebniczek i rozmowę ze wspólnotą sióstr oraz na odwiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych.

Wizytacja kanoniczna to również spotkania z różnorodnymi grupami działającymi w parafii. Ks. Biskup spotkał się z Radą Parafialną, z Liturgiczną Służbą Ołtarza, z Młodzieżową Grupą Apostolską oraz z dziećmi ze Scholi Parafialnej i Dziewczęcej Służby Maryjnej. W niedzielę odbyły się również spotkania z członkami Róż Żywego Różańca, Rycerzami Kolumba, Nadzwyczajnymi szafarzami Eucharystii, Grupą modlitewną małżeństw, Doradcami Życia Rodzinnego, Czcicielami Miłosierdzia Bożego i św. O. Pio, Rodzinami Szensztadzkimi, Grupą bł. Edmunda Bojanowskiego oraz Chórem parafialnym.

Biskup Stanisław udzielił bierzmowania 88 uczniom klas ósmych z Zawady i Jamnicy. Spotkał się też z kapłanami naszego dekanatu poruszając temat wzajemnej współpracy duszpasterskiej między parafiami. W niedzielę głosił na Mszach św. homilię podsumowującą wizytację oraz modlił się wraz z nami w intencji naszej wspólnoty parafialnej, wzywając dla niej wszelkich łask, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej.

Pragniemy serdecznie podziękować Księdzu Biskupowi za ten niezwykle intensywny i owocny duszpastersko czas ofiarowany naszej parafii. Dziękujemy za wszystkie spotkania, rozmowy, kazania, za cenne uwagi i wskazania, za dar modlitwy i za łaskę Bierzmowania. Ufamy, że pomoże nam on jeszcze lepiej budować i umacniać wspólnotę parafii oraz kościoła diecezjalnego.

W naszej galerii zdjęcia: z Mszy św. (kliknij tutaj), ze spotkań w kaplicach (kliknij tutaj), ze spotkań z grupami parafialnymi (kliknij tutaj).


 

2023-04-29 sobota

Bierzmowanie

Bierzmowanie2023Młodzież klas ósmych ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Nowym Sączu oraz ze Szkoły Podstawowej w Jamnicy przyjęła sakrament dojrzałości chrześcijańskiej z rąk Ks. Bp Stanisława Salaterskiego. Do przyjęcia tego sakramentu młodzież przygotowywała się poprzez cykl comiesięcznych spotkań formacyjnych oraz przez zaangażowanie w różne formy działań duszpasterskich – takich jak Grupa Apostolska, Liturgiczna Służba Ołtarza, zespoły muzyczne, działalność w grupach wolontariatu. W uroczystej chwili bierzmowania młodzieży towarzyszyli rodzice, bliscy i świadkowie oraz kapłani i siostry zakonne. Dekoracje były dziełem siostry Racheli, a liturgię ubogacił swym śpiewem chór parafialny. Sakrament Bierzmowania przyjęło w naszej parafii 88 młodych ludzi. Życzymy im, by umocnieni darami Ducha Świętego byli autentycznymi świadkami wiary.

Zdjęcia w naszej galerii (kliknij tutaj).


 

2023-04-23 niedziela

Rozpoczęcie sezonu motocyklowego

poswiecenie motorowW niedzielne przedpołudnie na ulicy Bora - Komorowskiego zgromadzili się, jak zwykle bardzo licznie, miłośnicy motocykli z Nowego Sącza, Sądecczyzny i z całej Małopolski. Sądeckie Stowarzyszenie Motocyklistów „Motosącz” zorganizowało już po raz kolejny uroczystą inaugurację sezonu motocyklowego. Przed wyruszeniem w trasę widokową przez Muszynę, Krynicę, Piwniczną, Rytro do Starego Sącza uczestników spotkania pobłogosławił ks. prałat Antoni Koterla. Życzył wszystkim udanego sezonu, bezpieczeństwa na trasach oraz budowania ducha współpracy i braterstwa między wszystkimi kierowcami motocykli. Następnie odbyło się błogosławieństwo pojazdów, sformowanie kolumny i wspólny wyjazd w kierunku Muszyny.

Zdjęcia w naszej galerii (kliknij tutaj).


 

2023-04-10 poniedziałek

Triduum Paschalne i Wielkanoc

wielkanoc2023W czasie Triduum Paschalnego wspominaliśmy i celebrowaliśmy w liturgii najważniejsze wydarzenia naszego zbawienia. Obrzędy Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty prowadziły nas ku tajemnicy Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.  

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy w tych dniach przybyli do naszego kościoła, aby swoją modlitwą, adoracją i udziałem w obrzędach uwielbić Pana Jezusa Cierpiącego i Zmartwychwstałego. Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali wielkopostne dekoracje, ministrantom, lektorom i ceremoniarzom, panu organiście i chórowi parafialnemu, siostrom służebniczkom i pani kościelnej, wspólnotom adoracyjnym, Rycerzom Kolumba i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się, abyśmy te  święte dni przeżyli jak najlepiej.  Niechaj Pan Jezus Zmartwychwstały wszystkim hojnie błogosławi!

Zdjęcia z obrzędów Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty oraz Rezurekcji w naszej galerii.


 

2023-04-09 niedziela

Wielkanoc 2023

„Zmartwychwstanie Jezusa mówi nam, że ostatnie słowo należy nie do śmierci, ale do życia. Wskrzeszając jednorodzonego Syna, Bóg Ojciec objawił w pełni swoją miłość i swoje miłosierdzie względem ludzkości wszystkich czasów.”

Papież Franciszek

niewiastyugrobu1Kochani Parafianie, Drodzy Goście!

W tę najświętszą Noc dokonał się największy cud w dziejach świata. Od tego momentu wszystko w naszym życiu się zmieniło. Każda chwila naszej codzienności naznaczona jest tajemnicą Zmartwychwstania Chrystusa i Jego zwycięstwem nad śmiercią.

Na ten radosny czas świętowania Zmartwychwstania Pańskiego pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia obfitości łask Bożych. Niech Chrystus, który triumfuje w Chwale, zagości w Waszych sercach, rodzinach i domach. Niech je przemienia i uświęca swoją żywą Obecnością, byście na nowo odkrywali Jego miłość i pokój, które przynosi Jego zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i wszelką słabością.

Niech Zmartwychwstanie Chrystusa, które jest fundamentem naszej chrześcijańskiej nadziei, przepełni Wasze serca światłem, duchową radością i mocą w odważnym pójściu za Zwycięskim Królem. Niech Chrystus Pan swoją łaską dodaje odwagi, przezwycięża lęk i wszelkie obawy, byśmy wierni Jego Ewangelii, ufnie zdążali drogą ku wiecznemu zbawieniu, które wysłużył nam Jezus przez swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie.

Szczęść Boże!

Wasi Duszpasterze


 

2023-04-02 niedziela

Niedziela Palmowa

palmowaW Niedzielę Palmową, która rozpoczyna w liturgii Kościoła Wielki Tydzień, wielu parafian przyniosło do świątyni piękne palmy, będące znakiem zwycięstwa, radości i nadziei. Po ich poświęceniu wyruszyliśmy we wspólnej procesji dookoła kościoła, wspominając uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy i witające Go wtedy tłumy. Tradycja własnoręcznego wykonywania ozdobnych palm nie zanika w naszej parafii, a wiele z nich jest wykonywanych wspólnie przez całe rodziny: starszych i młodszych. Członkowie naszej scholi parafialnej przygotowali również kiermasz ciast, wypieków i słodyczy wielkanocnych. Dzięki zaangażowaniu rodziców, dzieci i opiekunów przygotowane zostały smakowite wypieki, w które zaopatrzyło się wielu uczestników niedzielnej liturgii.

Zdjęcia w naszej galerii (kliknij tutaj).


 

2023-03-18 sobota

Odnowienie tabernakulum i krzyży 

TabernakulumPo renowacji powróciło do naszej świątyni miejsce do przechowywania Najświętszego Sakramentu. Zostało oczyszczone, zabezpieczone i odnowione. Wszystkie elementy, na których z biegiem lat pojawiły się odbarwienia i ubytki, pomalowano i pozłocono.  Konserwacji został poddany mechanizm otwierania drzwi tabernakulum. Gruntownej renowacji, złoceniu i odmalowaniu poddany został również krzyż używany w procesji wejścia oraz podczas nabożeństwa drogi krzyżowej. Odnowieniu, konserwacji i ponownemu osadzeniu został poddany również drewniany krzyż misyjny, stojący przed wejściem do kościoła.

Serdeczne podziękowania dla wykonawców za fachowo wykonaną renowację oraz dla ofiarodawcy, który pokrył cały koszt prac. W najbliższym czasie chcemy sukcesywnie odnawiać kolejne elementy wyposażenia naszej świątyni, aby stawała się coraz piękniejszym miejscem modlitwy i spotkania z Bogiem. Bóg zapłać!

Zdjęcia odnowionych przedmiotów w naszej galerii (kliknij tutaj).


 

Posłuchaj radia

logo Radio

logo radians

Polecamy

FB2

diecezja

gosc niedzielny

milujcie sie

PromyczekDobra winietka1

katechizm

biblos

Dane kontaktowe

Parafia Rzymsko-Katolicka
Matki Bożej Bolesnej 
w Nowym Sączu - Zawadzie

ul. Kręta 1, 33-300 Nowy Sącz
tel.: 18 443 96 79
e-mail: kancelaria@parafiazawada.pl