FaceBookTwitterGoogle+

Msze święte

Kościół Parafialny
Niedziele i święta
6.30,  8.00,   9.30
11.00, 12.30, 16.00
Dni powszednie
6:00, 6:30, 18:00


Kaplica w Jamnicy

Niedziela - 8:00
Środa - 17.00
I piątek - 6.45


Kaplice w Domach
Pomocy Społecznej

Niedziela - 12:15

Pozostałe  Msze św.
Kancelaria Parafialna

Konto parafialne

84 8805 0009 0043 4437 2000 0010
Łącki Bank Spółdzielczy

Liturgia na dzisiaj

img2

2020 - 12 -13 niedziela
Komunikat Biskupa Tarnowskiego dotyczący wizyty duszpasterskiej

Drodzy Diecezjanie!

Trudna sytuacja spowodowana pandemią wpłynęła również na podjęcie decyzji o rezygnacji z tradycyjnej wizyty duszpasterskiej zwanej „kolędą”. Rezygnujemy także ze zbierania jakichkolwiek ofiar z nią związanych. Aby podtrzymać tradycję spotkań duszpasterzy z wiernymi i udzielania przy tej okazji błogosławieństwa, a także by umocnić więź wiernych ze wspólnotą parafialną, pragniemy zaprosić mieszkańców poszczególnych rejonów parafii na specjalnie celebrowane w ich intencji Msze Święte. Dokładne terminy tych celebracji zostaną ogłoszone w każdej parafii. Na zakończenie wspomnianych Mszy Świętych zostanie poświęcona woda, którą wierni przyniosą ze sobą, by później móc z niej korzystać w domach. Po zakończeniu Eucharystii zostanie przeprowadzone nabożeństwo połączone z udzieleniem zgromadzonym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Zachęcamy także, by w dniu kiedy mieszkańcy danego rejonu parafii zgromadzą się w kościele, powróciwszy do swoich domów, zgromadzili się jeszcze na wspólnej modlitwie o dar Bożego błogosławieństwa dla wszystkich domowników.

Czytaj więcej: 2020-12-13 Dekret Księdza Biskupa Ordynariusza

2020-10-17 sobota
Wsparcie na utrzymanie naszego kościoła

Z uwagi na ograniczenia ilości osób mogących uczestniczyć w nabożeństwach informujemy o możliwości wsparcia parafii dokonując wpłaty ofiar na numer rachunku bankowego parafii:
84 8805 0009 0043 4437 2000 0010 - Łącki Bank Spółdzielczy.


 

2020-09-27 niedziela

Droga Krzyżowa i Msza św. na Górach Jamnickich

2020 09 27 Gory Jamnickie2

W niedzielne popołudnie, pod przewodnictwem ks.Piotra, przy licznym udziale parafian miała miejsce Droga Krzyżowa na Góry Jamnickie. Następnie na ołtarzu pod Krzyżem została odprawiona Msza św. w intencji śp. ks. Alojzego Drożdża oraz parafian. Po zakończeniu mieszkańcy Jamnicy poprzez swoich najmłodszych przedstawicieli zwrócili się do celebransów. Złożyli serdeczne podziękowała za lata pracy i opieki przechodzącemu na emeryturę ks. proboszczowi Antoniemu. Powitali nowego ks. proboszcza Jerzego i zapewnili o wsparciu modlitewnym. Tradycyjne już "Życzymy, życzymy ...", zaintonował Tomasz Jarosz z Kamionki - jeden z laureatów programu "Szansa na sukces". Wybrzmiały także "Góralu, czy ci nie żal" i "Barka". Nie zabrakło anegdot i serdecznych słów pod adresem uczestników i organizatorów. Muzyczną oprawę zapewnił Zespół Młodzieżowy z naszej parafii. Złożone ofiary przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów całorocznego oświetlenia Krzyża.

Kilka zdjęć w naszej galerii (kliknij tutaj).


 

2020-09-15 wtorek

Odpust parafialny

2020 09 15 Odpust parafialny3Piętnastego września jako wspólnota parafialna przeżywaliśmy uroczystość odpustową ku czci naszej Patronki – Matki Bożej Bolesnej. Opiece i wstawiennictwu Matki Stojącej pod Krzyżem powierzaliśmy się w czasie wszystkich Mszy św sprawowanych w tym dniu. Wieczornej sumie odpustowej przewodniczył ks. Tadeusz Celusta - proboszcz parafii Marcinkowice, ktory swoimi refleksjami pomagał nam zgłębiać tajemnicę obecności Maryi w dziele odkupienia człowieka. Cieszyliśmy się również obecnością naszych Księży Rodaków, a także piękną oprawą muzyczną uroczystości w wykoniu Parafialnego Zespołu Młodzieżowego. Dzieci ze Scholi Parafialnej i Liturgiczna Służba Ołtarza, a także zelatorki Róż Żywego Różańca dodali swą obecnością splendoru procesji eucharystycznej, aby jak najgodniej uczcić w tym świątecznym dniu naszego Zbawiciela i Jego Matkę.  

Zdjęcia w naszej galerii (kliknij tutaj).


 

2020-08-26 środa

Odpust w kaplicy w Jamnicy

Odpust Jamnica2020W środę, 26 sierpnia, przeżywaliśmy w jamnickiej kaplicy uroczystość odpustową ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej. Licznie zgromadzeni mieszkańcy Jamnicy swoją obecnością i modlitwą wyrazili swoją cześć dla Pani Jasnogórskiej. Odpustowej Mszy św przewodniczył Ks. Proboszcz Jerzy Zoń, a koncelebransami byli: Ks. Prałat Antoni Koterla i dwaj księża rodacy: ks. Wacław Gieniec i ks. Leszek Wieczorek. Na zakończenie Mszy św wspólnota wiernych z Jamnicy serdecznie podziękowała Ks. Prałatowi za wieloletnią pracę jako Proboszcza, za materialną i duszpasterską troskę o kaplicę w Jamnicy, a szczególnie za posługę sakramentalną wobec chorych z tego rejonu. Słowa powitania skierowano również pod adresem nowego Księdza Proboszcza, zapewniając o modlitwie i powierzając jego osobę Matce Bożej Częstochowskiej. Ksiądz Proboszcz prosił zebranych aby nadal otaczali opiekę swoją kaplicę, aby czuli się za nią odpowiedzialni tak, by wciąż stanowiła duchowe centrum Jamnicy.


 

2020-08-09 niedziela

Powitanie nowego Księdza Proboszcza

Ks Jerzy ZonW sobotę, 8 sierpnia odbyło się kanoniczne przekazanie parafii w ręce nowego Proboszcza - Ks. Prałata Jerzego Zonia. W obecności Księdza Dziekana Czesława Paszyńskiego nastąpiło podpisanie stosownych dokumentów, a świadkami tego aktu byli członkowie Rady Parafialnej.

Nowego Księdza Proboszcza witaliśmy w czasie uroczystej Mszy św, w niedzielę 9 sierpnia. Po odczytaniu dekretu Księdza Biskupa Ksiądz Dziekan przekazał nowemu gospodarzowi parafii klucze do świątyni, życząc aby otwierał drzwi kościoła dla wszystkich szukających Boga i aby otwierał dla Boga bramy ludzkich serc. Następnie przedstawiciele Rady Parafialnej powitali Księdza Proboszcza chlebem i solą, życząc aby w pełnieniu tego urzędu towarzyszyła mu zawsze opieka Matki Bożej i ludzka życzliwość. Do tych życzeń i powitań dołączyli również przedstawiciele młodzieży i Liturgicznej Służby Ołtarza. Dopełnieniem obrzędu było publiczne złożenie wyznania wiary przez nowego Księdza Proboszcza, zgodnie z wymogami Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Zwracając się do wiernych ze słowami powitania, Ks. Proboszcz Jerzy Zoń prosił o modlitwę w swojej intencji i o życzliwe przyjęcie jego osoby i działań, które będzie podejmował jako pastarz wspólnoty parafialnej. Zachęcał wszystkich zgromadzonych aby z wiarą i odwagą, której źródłem jest Chrystus, stawiać czoła wyzwaniom obecnego czasu i pomnażać dziedzictwo materialne i duchowe naszej parafii.

Nowemu Księdzu Proboszczowi składamy w imieniu Zespołu Redakcyjnego parafialnej strony internetowej najserdeczniejsze życzenia: obfitości Bożych łaski, światła Ducha Świętego i opieki Matki Bożej w jego duszpasterskiej posłudze w naszej rodzinie parafialnej.

Zdjęcia z przekazania parafii (kliknij tutaj).
Zdjęcia z powitania nowego księdza proboszcza (kliknij tutaj).


 

2020-08-02 niedziela

Podziękowania dla Księdza Prałata

Pralat KoterlaW czasie uroczystej Eucharystii wspólnota parafii Matki Bożej Bolesnej wyraziła swoją wdzieczność Księdzu Prałatowi Antoniemu Koterli za 22 lata pełnienia posługi Proboszcza. Lata te wypełnione były ogromem prac gospodarczych i remontowych, dzięki którym wygląd i funkcjonalność świątyni i jej otoczenia zmieniły się nie do poznania. Dbałość o materialną stronę świątyni, kaplic, parkingu, plebanii, cmentarza szły w parze z budowaniem duchowego wymiaru parafii. Przejawiało się to w szeregu ważnych inicjatyw duszpasterskich, angażujących społeczność parafialną. Składający podziękowania podkreślali serdeczność i życzliwość, kulturę i otwartość cechujące posługę proboszczowską Ks. Prałata.

Słowa podziękowania w imieniu Dekanatu Nowy Sącz Wschód złożył Ks. Dziekan Czesław Paszyński. Wyrazy wdzięczności pod adresem Księdza Prałata skierowali również m.in. przedstawiciele Rady Miasta Nowego Sącza i Osiedla Zawada, członkowie Klubów Seniora z Zawady i Jamnicy, młodzież i Liturgiczna Służba Ołtarza, Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 16, przedstawiciele Chóru św. Jana Pawła II i Parafialnego Zespołu Młodzieżowego, członkowie Rady Parafialnej, przedstawiciele Róż Żywego Różańca. W imieniu Księży Rodaków słowa wdzięczności i uznania wypowiedział ojciec Władysław Bodziony, redemptorysta. Obecny na uroczystości ks. Paweł Rycyk CM wygłosił homilię ukazującą znaczenie posługi kapłana i pracy proboszcza w życiu każdej wspólnoty wiernych. Uroczystość zakończyły życzenia wyrażone wspólnym śpiewem licznie zebranych w kościele wiernych.

Ks. Prałat pozostaje w naszej parafii jako kapłan - emeryt, służąc swym bogatym doświadczeniem i pomocą duszpasterską.

Do wszystkich życzeń i podziękowań pod adresem Ks. Prałata dołącza również redakcja naszej strony parafialnej. Dziękujemy za wszelką pomoc i życzliwość okazywaną zawsze naszej Grupie Redakcyjnej i za troskę Ks. Prałata, aby za pośrednictwem internetu informacje o życiu parafii mogły docierać do jak najszerszego kręgu odbiorców. Życzymy wiele zdrowie, sił, ludzkiej życzliwości i błogosławieństwa Bożego na dalsze lata kapłańskiego życia.

Zdjęcia z uroczystości w naszej galerii (kliknij tutaj).


 

Posłuchaj radia

logo Radio

logo radians

Polecamy

diecezja

gosc niedzielny

milujcie sie

PromyczekDobra winietka1

katechizm

biblos

Dane kontaktowe

Parafia Rzymsko-Katolicka
Matki Bożej Bolesnej 
w Nowym Sączu - Zawadzie

ul. Kręta 1, 33-300 Nowy Sącz
tel.: 18 443 96 79
e-mail: kancelaria@parafiazawada.pl