FaceBookTwitterGoogle+

Msze święte

Kościół Parafialny
Niedziele i święta
6.30,  8.00,   9.30
11.00, 12.30, 16.00
Dni powszednie
6:00, 6:30, 18:00


Kaplica w Jamnicy

Niedziela - 8:00
Środa - 17.00
I piątek - 6.45


Kaplice w Domach
Pomocy Społecznej

Niedziela - 12:15

Pozostałe  Msze św.
Kancelaria Parafialna

Konto parafialne

84 8805 0009 0043 4437 2000 0010
Łącki Bank Spółdzielczy

Liturgia na dzisiaj

img2

2022-11-06 XXXII Niedziela Zwykła

 1. Kościół w liturgii nowego tygodnia będzie obchodził:
- środa – rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej,
- czwartek – wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża,
- piątek – wspomnienie św. Marcina z Tours,
- sobota – wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika.


2. Listopadowe wypominki za zmarłych połączone z różańcem - w kościele parafialnym w dni powszednie o godz. 17.30, a w niedziele o godz. 15.30; w Jamnicy w środę o godz. 17.00 i w niedziele przed Mszą świętą.


3. W piątek Mszą św. o godz. 18.00 rozpocznie się nabożeństwo ku czci św. Ojca Pio.
  
4. Kancelaria parafialna w tym tygodniu czynna będzie we wtorek i w środę w godz. od 16.00 do 17.00 oraz w piątek w godz. od 8.00 do 9.00. Kancelaria dla narzeczonych czynna w czwartek od 17.00 do 18.00.


5. Nową Radę duszpasterską naszej parafii będą tworzyli: z wyboru wiernych - Bodziony Andrzej, Dobosz Kinga, Frączek Janina, Jaworecka Anna, Pancerz Andrzej, Rolka Marian i Sikorski Jacek; z urzędu - ks. Babiński Marcin wikariusz, s. Rachela Miałszygrosz – katechetka; z nominacji proboszcza – Bębenek Stanisław, Cieślak Wiesław, Sadecki Witold i Zarych Andrzej.


6. W bieżącym roku Narodowe Święto Niepodległości przypada w piątek, który to dzień, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kościoła posiada charakter pokutny. Święto to jest obchodzone uroczyście oraz jest okazją do organizowania licznych spotkań patriotycznych, i dlatego biskup tarnowski Andrzej Jeż, kierując się dobrem duchowym wiernych, udziela na ten dzień dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych, wszystkim wiernym przebywającym na terenie diecezji tarnowskiej. Jednocześnie biskup zachęca wszystkich do zastąpienia wstrzemięźliwości modlitwą w intencji pokoju na świecie.


7. Poza parafią będą celebrowane Msze św. zamówione podczas pogrzebów:

za śp. Ryszarda Bartkowskiego od 08.11. (30 Mszy) odprawi w Warszawie ks. prof. Adam Solak;

za śp. Andrzeja Kasprzyka od 10.11. (30 Mszy) odprawi w Tarnowie ks. prof. Janusz Królikowski;
za śp. Tadeusza Gnutka od 10.11. (30 Mszy) odprawi w Warszawie ks. Andrzej Legutko.


8. Klub Seniora w Nowym Sączu-Zawadzie zaprasza chętnych seniorów na spotkanie we wtorek 8 listopada na godz. 16.30 w sali na plebanii.


9. W środę 9 listopada na sali na plebanii, po Mszy św. o godz. 18.00, będzie spotkanie grupy bł. Edmunda Bojanowskiego.


10. Uczniów z klas VIII szkół podstawowych z Jamnicy i  Zawady, przygotowujących się do sakramentu bierzmowania zapraszamy na spotkanie formacyjne we wtorek 8 listopada na godz. 18.00. 


11. Uczniów z klas III szkół podstawowych z Jamnicy i  Zawady, przygotowujących się do Pierwszej spowiedzi i Pierwszej Komunii Świętej oraz ich rodziców zapraszamy na spotkanie formacyjne w środę 9 listopada na godz. 17.30. 

Dane kontaktowe

Parafia Rzymsko-Katolicka
Matki Bożej Bolesnej 
w Nowym Sączu - Zawadzie

ul. Kręta 1, 33-300 Nowy Sącz
tel.: 18 443 96 79
e-mail: kancelaria@parafiazawada.pl