FaceBookTwitterGoogle+

Msze święte

Kościół Parafialny
Niedziele i święta
6.30,  8.00,   9.30
11.00, 12.30, 16.00
Dni powszednie
6:00, 6:30, 18:00


Kaplica w Jamnicy

Niedziela - 8:00
Środa - 17.00
I piątek - 6.45


Kaplice w Domach
Pomocy Społecznej

Niedziela - 12:15

Pozostałe  Msze św.
Kancelaria Parafialna

Konto parafialne

84 8805 0009 0043 4437 2000 0010
Łącki Bank Spółdzielczy

Liturgia na dzisiaj

img2

2020-04-19 Niedziela Miłosierdzia Bożego

1. Episkopat Polski zachęca nas byśmy dziś w Niedzielę Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 modlili się Koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji ustania epidemii, za chorych, zmarłych i ich rodziny, a także za tych, którzy walczą z wirusem.

 
2. Od 19 do 26 kwietnia będzie trwał Tydzień Miłosierdzia.
 
3. W czwartek będziemy przeżywać uroczystość św. Wojciecha, głównego patrona Polski, a w sobotę święto św. Marka, Ewangelisty.
 
4. Od dnia 16 kwietnia br., na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadzony został obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży albo maseczki. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia br. zmieniającym ww. rozporządzenie z dnia 10 kwietnia br., z obowiązku zakrywania twarzy i nosa zwolnieni zostali m.in. duchowni sprawujący kult religijny (w tym czynności lub obrzędy religijne) podczas jego sprawowania. Zwolnienie to dotyczy jedynie duchownych, a nie innych wiernych uczestniczących w czynnościach lub obrzędach religijnych. Wszyscy wierni uczestnicząc w nabożeństwach mają obowiązek zakrywania ust i nosa.
 
5. Od 20 kwietnia br., w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego może znajdować się 1 uczestnik na 15 m2 powierzchni tego budynku, oprócz osób sprawujących kult religijny. W związku z tym w naszym kościele jednorazowo może uczestniczyć w nabożeństwach 40 osób. Pierwszeństwo uczestnictwa w Mszy świętej mają osoby związane z zamówioną intencją lub – w przypadku Mszy pogrzebowej – najbliższa rodzina. Pozostałe osoby mogą w niej uczestniczyć w miarę wolnych miejsc.
 
6. Na prośbę Parafian, którzy chcą wesprzeć utrzymanie parafii, a w obecnej sytuacji nie mogą uczestniczyć Mszy świętej, udostępniamy numer rachunku bankowego parafii: 84 8805 0009 0043 4437 2000 0010 - Łącki Bank Spółdzielczy. Ofiary przeznaczone będą na utrzymanie naszego kościoła, kaplicy w Jamnicy, cmentarza (rachunki za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz odpadów komunalnych, pracownicy kościelni, itp.). Dziękujemy tym, którzy złożyli ofiary na ten cel i informujemy, że w niedziele 19 i 26 kwietnia zostaną odprawione Msze święte w intencji wszystkich ofiarodawców.
 
7. Biskup Tarnowski udzielił diecezjanom dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej aż do odwołania. Jednocześnie Ksiądz Biskup przypomina, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla uzyskania stanu łaski uświęcającej wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej” (KPK kan. 916).
 

Dane kontaktowe

Parafia Rzymsko-Katolicka
Matki Bożej Bolesnej 
w Nowym Sączu - Zawadzie

ul. Kręta 1, 33-300 Nowy Sącz
tel.: 18 443 96 79
e-mail: kancelaria@parafiazawada.pl