FaceBookTwitterGoogle+
POGRZEB

Do pogrzebu katolickiego w swojej parafii mają prawo:
1. Katolicy wierzący i praktykujący.
2. Katolicy, którzy systematycznie uczestniczyli we Mszy św. niedzielnej i świątecznej, przyjmowali Komunie św., przystępowali do spowiedzi św.
3. Katolicy zaopatrzeni za życia sakramentami (przyjęli świadomie namaszczenie chorych i Komunię św. – np. wiatyk). Sakramentu namaszczenia chorych udziela się tylko osobom żywym.
4. Pogrzeb odbywa się zawsze w parafii zamieszkania osoby zmarłej, zaś pochówek na wybranym zgodnie z wolą zmarłego cmentarzu – za zgodą księdza proboszcza parafii zamieszkania osoby zmarłej.
5. Rodzina i przyjaciele osoby zmarłej starają się przystąpić do spowiedzi i przyjąć Komunię św. ofiarowaną za zmarłego.

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZAMAWIANIU POGRZEBU KATOLICKIEGO

1. Akt Zgonu – potwierdzony przez USC.
2. Zaświadczenie o Namaszczeniu Chorych. Jeśli zgon nastąpił w szpitalu, zaświadczenie wydaje Ks. Kapelan danego szpitala.
3. Pisemna zgoda proboszcza miejsca osoby zmarłej – jeśli pogrzeb dotyczy osoby spoza naszej parafii.

Dane kontaktowe

Parafia Rzymsko-Katolicka
Matki Bożej Bolesnej 
w Nowym Sączu - Zawadzie

ul. Kręta 1, 33-300 Nowy Sącz
tel.: 18 443 96 79
e-mail: kancelaria@parafiazawada.pl